Lisans Ders Programı Duyuruları

 1. Ders Kayıt Tarihleri
  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.
 2. Ders denkliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
 3. ÇAP ve Yandal Öğrencilerinin Dikkatine;
 4. Önşart ve Bölüm kısıtı sebebiyle ders kaydı yapamayan ÇAP ve Yandal öğrencilerinin ders kayıtlarının yapılabilmesi için Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir. İlgili birimden gelecek yazı doğrultusunda ilgili dersin kaydı 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ÖİDB personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

  Önşart kısıtı olan derslere kayıt yapılabilmesi için koşullar;

  1) Çap ve Yandal öğrencileri almak istedikleri derslerin önşartı ÇAP/Yandal planında ve farklı kodla da olsa 1. anadal ders planında bulunuyorsa ve henüz başarılmamışsa bu önşart derslerini almak zorundadır.
  2) Önşart dersi ÇAP ve 1.anadal planında bulunuyorsa ÇAP öğrencilerinin önşartı olan derse kaydının yapılabilmesi için öncelikle önşart dersinin başarılmış olması veya farklı kodla alınan bir dersin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu önşart dersi ile denkliği ve muafiyetinin sağlanmış olması gerekmektedir.
  3) Önşart dersi yandal ve anadal planında bulunuyorsa yandal öğrencilerinin önşartı olan derse kaydının yapılabilmesi için öncelikle önşart dersinin başarılmış olması veya farklı kodla alınan bir dersin Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu önşart dersi ile denkliği ve muafiyetinin sağlanmış olması gerekmektedir.

 5. Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları
  17 Şubat 2022 tarihinden itibaren 18 Şubat 2022 saat 23:59 ‘a kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/onlineDerskayit/basvuru/ web adresinden (İTÜ kullanıcı hesapları ile sisteme giriş yaparak) ders kayıt talebinde bulunan öğrencilerin ders kayıtları 21-22 Şubat 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir.
  Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ders kayıtları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 6. İngilizce dersleri

  a) ING 100 EAP Through Global Goals dersi;
  2021-2022 Güz Dönemi Sonrası ders planlarında yer almaktadır. Bu plana tabi olup 2021-2022 Bahar Döneminde ilk defa bu dersi alacak öğrenciler ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.
  İTÜ YDY Yeterlilik sınavından 75 ve üstü, TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition sınavından 91 ve üstü, PTE Akademik sınavından 75 ve üstü puan alan ve bu puanları 2021-2022 Güz Dönemi Sonrası ders planının üst yarıyılında yer alan ING 112 A dersinin puanlarına karşılık gelen öğrencilerin 23867 crn kodlu ING 100 dersine kayıt olmaları gerekmektedir. ilgili derse ait harf notları (AA) olarak ilgili dönemin sonunda transkripte işlenecektir.

  b)ING 112A “Akademik Yazının Temelleri” dersi;
  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası ders planlarında yer alan ING 112A dersi 2 kredidir.
  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi ders planlarına tabii olan öğrenciler de ING 112A dersine kayıt olacaklardır. Ders planlarında ING 112 dersi bulunan öğrencilerin ders kayıtları sırasında ING 112 A dersine kayıt olurken sorun yaşamaması için dersin ön şartında bulunan ING 100 dersi koşul olarak aranmayacaktır.
  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası ders planlarına tabii olan öğrenciler de ise ING100 dersinin sağlanması gerektiğinden, ING 100 dersini başarmadan ING 112A dersine kayıt olan öğrencinin söz konusu derse yazılma şartını sağlamadığı için yapmış olduğu ders kaydı düşürülecektir.

  c) ING 201A “İngilizce Araştırma yazısı Yazma” dersi;
  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası ders planlarında yer alan ING 201A dersi 2 kredidir.
  2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi ders planlarına tabii olan öğrenciler de ING 201A dersine kayıt olacaklardır. ING201 dersi ING201A dersine denklenmiştir. Önceki planlarda bulunan ve bu derse kayıt olan öğrencinin mezuniyetteki tamamlaması gereken toplam kredisini düşürmekle birlikte mezuniyetine engel teşkil etmeyecektir.

  d) ING 101 ve ING 102 2017-2018 güz dönemi ve öncesi planlara tabi olup, ING 101 veya ING 102 kodlu dersi alan öğrenciler ING 112A dersini alamayacaktır. Bu öğrencilerden derslerini tekrar etmek isteyenler, aynı kodla açılmış olan ING 101 veya ING 102 kodlu dersi tekrar edeceklerdir.

  e) ING 103
  ING 112 ve ING 201 kodlu dersleri alan öğrenciler tabi oldukları ders planının “General Education” adlı seçmeli ders grubunda yer alan ING 103 kodlu dersleri seçmeli ders kapsamında alabilirler.
 7. Yarı Havuz Dersler Hakkında
  Yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.
 8. 492/492E - 4901 / 4901E Tasarım Projesi 4902/4902E Bitirme Çalışması / Diploma Projesi Ders Kayıtları

  a) 4901 4901 / 4901E Tasarım Projesi dersi ; Üniversite Senatosunun 30.09.2021 tarih ve 785 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda; Yalnızca 2021-2022 Eğitim-Öğretim ve Güz ve Bahar yarıyılları için geçerli olmak üzere; 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonrası planlarına kayıtlı öğrencilerin ders planlarının 7. yarıyılında bulunan 4901 Tasarım I / 4901E Design I dersine, 3.sınıf (en az 70 kredi başarmak) olmak şartıyla, 4901Tasarım I / 4901E Design I dersinin 5. ve 6. Yarıyıllarında bulunan ön şartları gözetilmeksizin kayıt olmaları sağlanacaktır.

  b) 492/492E /4902/4902E Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi ders kaydı, ders kayıt tarihlerinde web üzerinden öğrenci tarafından yapılmalıdır. Ders kayıtlarından sonra yapılacak incelemede Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencinin, Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir.

  c) 2016-2017güz ve öncesi planlarda kayıtlı öğrenciler, kayıtlı olduğu ders planında yer alan ve almak zorunda olduğu 492/492E Bitirme Projesi/Graduation Project dersi yerine, programı tarafından denklik verilmiş olmak şartıyla, yeni planda yer alan (2017-2018 Güz dönemi ve sonrası) 4902/4902E dersine, dersin ön şartı olan 4901/4901E sağlaması koşuluyla kayıt olabilecektir.
 9. DAN 301 dersi
  Üniversitemiz Senatosunun 03.02.2022 tarih ve 796 sayılı toplantısında; Üniversitemiz lisans programlarının 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi sonrası ders planlarının 6.yarıyılında bulunan DAN 301 “Kariyer Danışmanlığı” dersinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonrası ders planlarının 2. yarıyılında yer alan DAN 102 “Girişimcilik& Kariyer Danışmanlığı” dersine denk sayılmasına karar verilmiştir. Planında DAN 301 dersi bulunan öğrenciler 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılmış olan DAN102 dersine kayıt olacaklardır.
 10. ATA ve TUR kodlu dersler
  Üniversitemiz Senatosunun 03.02.2022 tarih ve 796 sayılı toplantısında; Lisans ders planlarında zorunlu statüde yer alan “ATA 101/102” ve “TUR101/102” kodlu derslerin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren “kredisiz” olarak alınması karara bağlanmıştır. Öğrencilerin, ders planlarında yer alan ilgili derslerin yerine, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı ders programında ilan edilen TUR 121/122 ve ATA 121/122 kodlu dersleri alması gerekmektedir. Söz konusu zorunlu derslerin harf notu BL, BZ olarak değerlendirilecek olup not ortalamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.
 11. ATA ve TUR kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
  25206 ATA 122 Atatürk İlk & İnkılap Trh II
  25207 ATA 122 Atatürk İlk & İnkılap Trh II
  25145 TUR 111 Türk Dili I
  25147 TUR 112 Türk Dili II

  Yukarıda belirtilen dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmıştır. Bu dersi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde ekli formu doldurarak ermisa@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen formda talep edilen dersler, 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Yeni Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA", "ISP", "FRA", "ALM", "JPN", "RUS", "CIN" kodlu dersler
  a-Lisans programları ders planlarında kredisiz olarak yer alan Yabancı Dil Dersleri, 29 Kasım 2018 günlü ve 689 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 3 kredi olarak son plana (2017-2018 Güz dönemi ve sonrası) dahil öğrenciler için ITB grubuna eklenmiştir. Söz konusu derslerin alınması durumunda, dönem sonunda alınacak harf notları transkripte işlenecek olup, mezuniyet kredisini ve ortalamayı etkileyecektir.
  b- 2017-2018 Güz dönemi ve sonrası planlara dahil olan öğrenciler, ITB’ye eklenen yabancı dil derslerini 2018-2019 bahar döneminden önce başarmışsa (dersler, o dönemlerde kredisiz olduğu için ) ITB kredilerini tamamlamak zorundadırlar.
  c- 2017-2018 Güz dönemi öncesi planlara dahil olan öğrenciler bu dersleri alabilirler, ancak söz konusu dersler mezuniyet kredisine sayılmayacaktır.
 13. "SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçilmelidir. Birden fazla SNT kodlu ders seçilmemelidir.
 14. Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
  BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.
 15. Seçmeli Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Seçmeli bir dersi tekrarlamak için aynı dersin alınması gerekmektedir. Farklı bir seçmeli ders seçilirse, her iki dersin notu ortalama hesabında kullanılır. Farklı dersler birbirinin tekrarı olamaz, ancak bu durum mezuniyete engel değildir.
 16. Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
  Yüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerinin ekli formu doldurmaları gerekmektedir. İlgili formun, 28 Şubat- 01 Mart 2022 tarihlerinde mudemirci@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 17. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonunda, Azami öğrenim sürelerini dolduracak olan öğrencilerimizin öğrencilik durumları 21 Şubat 2022 tarihinden sonra incelenecektir. Yapılan inceleme sonunda “Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar” gereği öğrencilerin kullanacakları haklar tespit edilecek olup Bahar dönemi ders kayıtlarına engel konulmayacaktır. Sürecin tamamlanması sonrası öğrencinin durumuna göre işlemler yürütülecektir. (Derslere kayıt olunmuşsa ders kayıtları düşürülecektir.)
 18. 29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine
  29 yaşını dolduran lisans öğrencileri 2021-2022 eğitim öğretim yılı Güz döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.