Lisans Ders Programı Duyuruları

 1. Ders Kayıt Tarihleri
  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.
 2. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi ders planları ve son ders planı arasındaki ders denkliklerini buradan görebilirsiniz.
 3. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz lisans programlarına Yatay Geçiş ( Merkezi puanla, Üniversite içinden-dışından) ve Dikey Geçiş yolu ile kabul almış öğrencilerden (2020-2021 kabul almış ve ilgili yılda hazırlık sınıfında öğrenim görüp bu öğretim yılında lisans eğitimine başlayacak olanlar dahil);
  a- Merkezi puanıyla yatay geçiş yapan, intibakı olmayan ve ilk kez ders alacak öğrencilerin ders atamaları yapılmıştır. Herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
  b- Ders intibakı yapılacak öğrenciler, kabul aldıkları döneme göre ders kayıt tarihlerinde ders seçimlerini (Ön şartı olmayan) web üzerinden yapabilirler. Ders intibakı yapılacak öğrencilerin intibak sonuçları 7 Ekim 2021 tarihinde açıklanacaktır. Söz konusu intibak raporunda, intibak ettirilen dönem bilgisi ve bağlı olduğu ders plan bilgisi yer alacaktır. Ders seçimlerinin, intibak raporunda belirtilen ders planına uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.
  c- 7 Ekim 2021'de ilan edilecek intibak raporuna göre ders kayıt tarihlerinde seçilemeyen ders/dersler için 8 Ekim 2021 tarihinden itibaren 14 Ekim 2021 saat 23:59'a kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/onlineDerskayit/basvuru/ web adresinden (İTÜ kullanıcı hesapları ile sisteme giriş yaparak) ders kayıt talebinde bulunan öğrencilerin ders kayıtları 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir.
 4. Mühendislik Tamamlama Öğrencilerinin Ders Kayıtları
  8 Ekim 2021 tarihinden itibaren 14 Ekim 2021 saat 23:59'a kadar http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/onlineDerskayit/basvuru/ web adresinden (İTÜ kullanıcı hesapları ile sisteme giriş yaparak) ders kayıt talebinde bulunan öğrencilerin ders kayıtları 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir.
  Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin ders kayıtları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 5. ING 100 EAP Through Global Goals dersi;
  a- 2021-2022 Güz Dönemi Sonrası ders planlarında yer almaktadır. Bu plana tabi olup 2021-2022 Güz Döneminde ilk defa bu dersi alacak öğrencilerin ders kayıtları ÖİDB tarafından yapılacaktır.
  b- İTÜ YDY Yeterlilik sınavından 75 ve üstü, TOEFL iBT / TOEFL iBT Home Edition sınavından 90 ve üstü, PTE Akademik sınavından 75 ve üstü puan alan ve bu puanları 2021-2022 Güz Dönemi Sonrası ders planının üst yarıyılında yer alan ING 112 A dersinin puanlarına karşılık gelen öğrencilerin de ING 100 dersine kayıtları yapılacak olup, ilgili dönemin sonunda ilgili derse ait harf notları (AA) olarak işlenecektir.
 6. ING 112 dersini;
  a- 2017-2018 güz dönemi ve sonrası planlara tabi olup, ING 101 veya ING 102 kodlu dersi alan öğrenciler ING 112 dersini alamayacaktır. Bu öğrencilerden derslerini tekrar etmek isteyenler, aynı kodla açılmış olan ING 101 veya ING 102 kodlu dersi tekrar edeceklerdir.
  b- Ders planında ING 112 kodlu dersi olan ve ÖİDB tarafından ders atanmayan (yatay-dikey geçiş, transfer vb.) öğrenciler, İTÜ YDY Yeterlilik Sınavı sonucunda 85 ve üzeri not alan veya bu nota muadil aşağıda tabloda verilen (TOEFL PBT+TWE, TOEFL IBT, PTE) skorları olanlar, güz dönemi ders kayıtları sırasında ING 112 kodlu derslerden 14975 CRN’li ING 112 dersine kayıt olmaları gerekmektedir.
  c- ING 112 ve ING 201 kodlu dersleri alan öğrenciler tabi oldukları ders planının “General Education” adlı seçmeli ders grubunda yer alan ING 103 kodlu dersleri seçmeli ders kapsamında alabilirler.
 7. Yarı Havuz Dersler Hakkında
  Yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.
 8. 492/492E 4901 / 4901E Tasarım Projesi 4902/4902E Bitirme Çalışması / Diploma Projesi Ders Kayıtları
  Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi ders kaydı, ders kayıt tarihlerinde web üzerinden öğrenci tarafından yapılmalıdır. Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencinin, Bitirme Çalışması/Tasarım Projesi/Diploma Projesi Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir. Tasarım Projesi /Diploma Projesi Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları
 9. ATA Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
  10105 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I
  15221 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I
  Yukarıda belirtilen ders yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup, ders Türkçe işlenecektir. Bu dersi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde ekli formu doldurarak ermisa@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 10. YTO Kodlu Dersler (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe) / YTO Coded Courses (Turkish Courses for Foreign Students)
  YTO 101 kodlu ders Türkçe dilini geliştirmek isteyen yabancı öğrenciler için açılmıştır. YTO kodlu dersin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Bu ders (transkript) te görünecektir. İsteyen yabancı uyruklu öğrenciler bu dersi seçebilirler. Bu ders ders planında yer alan TUR kodlu dersler yerine sayılmaz. Bu derse kayıt olan ve ilgili dönem sonunda başarılı olan yabancı uyruklu öğrenciler mezun olabilmek için, daha sonraki dönemlerde ders planlarında yer alan TUR kodlu dersleri alıp başarmak zorundadırlar.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA", "ISP", "FRA", "ALM", "JPN", "RUS", "CIN" kodlu dersler
  a- Lisans programları ders planlarında kredisiz olarak yer alan Yabancı Dil Dersleri, 29 Kasım 2018 günlü ve 689 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 3 kredi olarak son plana (2017-2018 Güz dönemi ve sonrası) dahil öğrenciler için ITB grubuna eklenmiştir. Söz konusu derslerin alınması durumunda, dönem sonunda alınacak harf notları transkripte işlenecek olup, mezuniyet kredisini ve ortalamayı etkileyecektir.
  b- 2017-2018 Güz dönemi ve sonrası planlara dahil olan öğrenciler, ITB’ye eklenen yabancı dil derslerini 2018-2019 bahar döneminden önce başarmışsa (dersler, o dönemlerde kredisiz olduğu için ) ITB kredilerini tamamlamak zorundadırlar.
  c- 2017-2018 Güz dönemi öncesi planlara dahil olan öğrenciler bu dersleri alabilirler, ancak söz konusu dersler mezuniyet kredisine sayılmayacaktır.
 12. "SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçilmelidir. Birden fazla SNT kodlu ders seçilmemelidir.
 13. Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
  BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.
 14. Seçmeli Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
  Seçmeli bir dersi tekrarlamak için aynı dersin alınması gerekmektedir. Farklı bir seçmeli ders seçilirse, her iki dersin notu ortalama hesabında kullanılır. Farklı dersler birbirinin tekrarı olamaz, ancak bu durum mezuniyete engel değildir.
 15. Yüksek Lisans Dersi Almak İsteyen Lisans Öğrencilerinin Dikkatine
  YYüksek Lisans dersi almak isteyen Lisans öğrencilerinin ekli formudoldurmaları gerekmektedir. İlgili formun, akademik takvimde belirtilen "bir dersten tümüyle çekilme haftasında (11 Ekim – 15 ekim 2021) mudemirci@itu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
  - Ders kayıt formu için tıklayınız.
 16. 2021 Yaz Öğretimi sonunda, Azami öğrenim sürelerini doldurmuş olan öğrencilerimizin öğrencilik durumları incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda “Azami Öğretim Süresini Tamamlamasına Rağmen Mezun Olamayan Lisans Son Sınıf Öğrencileri İçin Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar” gereği ”Sınırsız Sınav Hakkı” ve “5 dersten fazla dersi olan” öğrenciler tespit edilmiş olup bu öğrencilerin kayıtlarına engel konulmuştur.
  Bu durumda bulunan öğrencilerin bilgileri kayıtlı oldukları fakültelere bildirilmiştir. İlgili Fakülte kararı doğrultusunda öğrencilerin, EK-1 ve sınırsız sınav hakkı kullanacakları derslere sınav kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
  İlgili mevzuata göre son sınıf olup mezun olabilmesi için en fazla 5 dersi kalan ve 4 yarıyıl ek süre kullanacak öğrenciler ise akademik takvimde belirtilen tarihte ders kayıtlarını yapabileceklerdir.
 17. 29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine
  29 yaşını dolduran lisans öğrencileri 2021-2022 eğitim öğretim yılı Güz döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.