2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM
GÜZ YARIYILI TARİH
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 14 Mayıs22 Haziran 2018
Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuruları 30 Nisan-22 Haziran 2018
Mülakat 27-29 Haziran 2018
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 3 Temmuz 2018
Kazananların İlanı 5 Temmuz 2018
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 10-13 Temmuz 2018
Yabancı uyruklu kontenjanından kesin kayıt hakı kazanan adayların Öğrenim ücretlerinin yatırılması 10-13 Temmuz 2018
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim ücretlerinin Yatırılması 27-29 Ağustos 2018
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 28 Ağustos 2018
Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin Kayıtları 3-4 Eylül 2018
Yedek Kayıt Listelerinin İlanı 5 Eylül 2018
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt Tarihi 6 Eylül 2018
Güz Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 10-11-12 Eylül 2018
Güz Yarıyılı Başlangıcı 17 Eylül 2018
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 17 Eylül 2018
Yaz Öğretimi sonunda Mezun olanlar ile Yedekten Asile geçip kesin Kayıtlarını yaptıran öğrencilerin kayıtları (ders-tez-yeterlik) Danışman Onayı ile Web'den 10-11-12 Eylül 2018
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi(Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya  17-21 Eylül 2018
Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  17-21 Eylül 2018
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 17-21 Eylül 2018
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.) 24-28 Eylül 2018
 A R A 5-9 Kasım 2018
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 16 Kasım 2018
Doktora Yeterlik Sınavları 3-31 Aralık 2018
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 7 Aralık 2018
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 10-14 Aralık 2018
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 19 Aralık 2018
Güz Yarıyılı Sonu 28 Aralık 2018
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 2-11 Ocak 2019
Güz Yarıyılı Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi  14 Ocak 2019 (Saat 17:00)
BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 11 Ocak 2019
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Tarihi 20 Kasım 2018-22 Ocak 2019
Yatay Geçiş Başvuruları 20 Kasım 2018-22 Ocak 2019
Mülakat 24-25 Ocak 2019
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 21-25 Ocak 2019
Mülakat Sonuçlarının (Mülakat Komisyonu Tarafından) Öğrenci Bilgi Sistemine Son Giriş Tarihi 29 Ocak 2019
Kazananların İlanı 30 Ocak 2019
Yeni Alınan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 31 Ocak 2019-01 Subat 2019
Yeni Kayıt yaptıracak yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 31 Ocak 2019-01 Subat 2019
Bahar Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik-uzmanlık alan dersi) Danışman onayı ile WEB'den 31 Ocak  (Saat 11:00) -1 Şubat 2019
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 4 Şubat 2019
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 4 Şubat 2019
Yeni kazanan ve kesin kayıtları yapılan öğrencilerin Danışman onayı ile ders kayıtları (WEB'den) 4-8 Şubat 2019
Gecikmeli Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders  4-8 Şubat 2019
Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  4-8 Şubat 2019
Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 4-8 Şubat 2019
Yedek Listelerin İlanı 4 Şubat 2019
Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıt 5 Şubat 2019
Yedek Listeden Asile geçen Yabancı Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin Yatırılması 5 Şubat 2019
Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.) 11-15 Şubat 2019
A R A 25-29 Mart 2019
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 22 Nisan 2019
Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 3 Mayıs 2019
Doktora Yeterlik Sınavları 1-31 Mayıs 2019
Bahar Yarıyılı Sonu 17 Mayıs 2019
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 22-31 Mayıs 2019
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 10-14 Haziran 2019
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 8 Haziran 2019
Yüksek Lisans Tez Savunma Sonuçlarının Bildirilmesi 17 Haziran 2019
Yüksek Lisans Mezuniyet Töreni 19 Haziran 2019
Doktora Mezuniyet Töreni 19 Haziran 2019