ERASMUS LİSANS DEĞİŞİM PROGRAMI SENATO ESASLARI

Madde 1. ERASMUS değişim programıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek isteyen öğrenciler ilan edilen tarihlerde İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) Merkezine başvurur.

Madde 2. Üniversitenin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Bölüm Koordinatörleri AB Merkezinde toplanarak, ikili anlaşmalar çerçevesinde kendi bölümleri için belirlenmiş olan kontenjanlarına göre asil ve yedek değişim öğrencilerinin listesini belirler (Sıralama öğrencilerin başvuru formları ve eklerinin Ulusal Ajans tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmesi ve nihai mülakat ile kesinleştirilir). Bu liste AB Merkezi tarafından öğrencilere duyurulur. Gözetim listesinde olan öğrenciler Erasmus Değişim Programından yararlanamaz.

Madde 3. AB Merkezi öğrencilerin gidecekleri üniversitelere yapmaları gereken başvuru işlemi ile kendi fakültelerinde yapacakları işlemlere ilişkin bilgi ve formları sağlar.

Madde 4. AB Merkezi, anlaşmalı üniversitelere gidecek öğrencilerin listesini ilgili üniversitelere iletir.

Madde 5. Öğrenci ilgili işlemleri başlatmak ve Fakültesinden ERASMUS değişim izni almak için ERASMUS dosyasını hazırlayarak Dekanlığa iletir. Bu dosyada öğrencinin AB Merkezinden aldığı ERASMUS değişim programından yararlanmaya hak kazandığına dair belgenin Türkçesi, AKTS bölüm koordinatörüne imzalatılmış Öğrenim Sözleşmesi ve izin dilekçesi bulunur.

Madde 6. Dekanlık öğrencinin ERASMUS Dosyasını, fakülte akademik dekan yardımcısı, ilgili bölümün AKTS koordinatörü ve fakülte intibak komisyonu üyesinden oluşan Fakülte Değişim Programı Komisyonuna iletir .

Madde 7. Fakülte Değişim Programı Komisyonu Öğrenim Sözleşmesinin arka sayfasında ayrılmış yere görüşünü belirterek dosyayı Fakülte Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 8. Öğrencinin ERASMUS programına katılımı konusunda Fakülte Yönetim Kurulunca verilen izin ve Öğrenim Sözleşmesinin bir kopyası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Öğrenim Sözleşmesinin aslı AB Merkezine iletilir.

Madde 9. ERASMUS Kurum Koordinatörünce imzalanan Öğrenim Sözleşmesi AB Merkezi tarafından öğrenciye iletilir.

Madde 10. Gidilen üniversitede alınacak derslerde, dersin açılmaması, kontenjanın dolu olması, vb. nedenlerden dolayı değişiklik olması durumunda, öğrenci Öğrenim Sözleşmesinin yenilenmesi için değişiklik önerileriyle birlikte fakülte dekanlığına başvurur.

Madde 11. Dekanlık yeni sözleşmenin hazırlanması için gelen önerileri AKTS bölüm koordinatörüne iletir. AKTS bölüm koordinatörü tarafından yenilenmiş Öğrenim Sözleşmesi 6-9. maddelerin tekrar izlenmesi için fakülte dekanlığına iletilir.

Madde 12. Öğrenci değişim sonrasında İTÜ’ye döndüğünde, gittiği üniversiteden aldığı derslerin not döküm belgesini (transcript) İTÜ not döküm belgesine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder.

Madde 13. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin değişim sırasında aldığı derslerin not döküm belgesine işlendiğine dair bir Tanınma Belgesini AB Merkezine iletir.