İTÜ Lisans ve Yüksek Lisans İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına Eşdeğer İngilizce Dil Puanları

21.07.2011 tarihli Üniversite Senatosu'nda alınan karar gereği, 2011-2012 Akademik Yılı Lisans ve 2012-2013 Akademik Yılı Yüksek Lisans öğrencileri için İTÜ İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına eşdeğer istenen dil puanları aşağıda gösterildiği gibi değiştirilmiştir.

SINAV

Lisans

ING102

Yüksek Lisans

İTÜ YDY Yeterlilik

60 / 100

75 / 100

65 / 100

* TOEFL IBT

65 / 120

79 / 120

70 / 120

TOEFL PBT

513 / 677+TWE (4/6)

550/677+TWE (4/6)

523/677+TWE (4/6)

IELTS

6.0

6.5

6.0

* * TOEIC

775/1390 **

950/1390 **

800/1390 **

KPDS

---

---

65 / 100

ÜDS

---

---

65 / 100

 

* Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

 ** Üniversitemiz Senatosu’nun 21.07.2011 tarih ve 539 sayılı toplantısında kabul edilen KPDS/ÜDS, TOEFL, TOEIC, IELTS eşdeğerliklerden, TOEIC eşdeğerliğinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 03.11.2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı gereğince kaldırılmasına, ancak 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar alınacak olan TOEIC Sınav Sonuç Belgelerinin İngilizce Yeterlilik şartının sağlanması için kabul edilmesine Üniversite Yönetim Kurulu’nun 17.05.2012 tarih ve 933 sayılı toplantısında karar verilmiştir.