LİSANS ÖĞRETİMİ İÇİN 5316 NO.lu KANUN'un

SENATO UYGULAMA ESASLARI


Bu yasa hükümlerinden, 29.06.2000 - 18.03.2005 tarihleri arasında, her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen öğrenciler yararlanabilirler. Bu yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler 18 Mayıs 2005 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmek zorundadır.

1. İngilizce hazırlık programında iken ilişiği kesilen öğrenciler, en geç 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başına kadar İngilizce'den başarılı duruma gelirlerse, başarılı duruma geldikleri zaman itibariyle; 2005-2006 Güz Yarıyılı, 2005-2006 Bahar Yarıyılı veya 2006-2007 Güz yarıyılında lisans öğrenimine başlarlar. Aksi halde ilişikleri kesilir. Tutukluluk ve gözlem hali veya askerlik gibi nedenlerle, daha ileriki yıllarda bu kanundan yararlanacak öğrenciler, müracaat tarihini takip eden eğitim öğretim yılında, Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerle birlikte yukarıdaki prosedüre uygun olarak İngilizce'den başarılı oldukları takdirde lisans öğrenimine başlarlar, aksi halde ilişiği kesilir.

2. Türkçe hazırlık aşamasında Üniversite ile ilişiği kesilen yabancı uyruklu öğrenciler, 2006-2007 EğitimÖğretim yılı Güz yarıyılı başına kadar, Türkçe yeterliliklerini belgeledikleri taktirde İngilizce hazırlık sınıfına intibakları yapılır.

3. Konservatuar Hazırlık aşamasında Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere başarısız oldukları derslerden bir yıl içerisinde kullanılmak üzere üç sınav hakkı tanınır. Başarılı olanların lisans eğitimine intibakı yapılır.

4. Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemediği için ilişiği kesilen öğrencilerin, kayıtlarını yeniledikleri takdirde lisans öğrenimine intibakı yapılır.

5. İki defa üst üste gözetim listesine girip, ikinci gözetim listesi sonunda, ağırlıklı genel not ortalamasını istenilen düzeye çıkaramadığı için ilişiği kesilen öğrenciler başvurduklarında doğrudan kayıtları yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları veya bıraktıkları yerden, gözetim listesinde kalarak devam ederler.

6. Azami öğretim süresini doldurup, ek sürelerden yararlanma hakkı elde edemediği veya ek süreleri de kullandığı halde sınırsız sınav hakkını kazanma durumuna gelemediği için ilişiği kesilen öğrenciler ile yukarıdaki beş maddede belirtilen haller dışında her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler; bir öğretim yılı boyunca daha önce alıp da başarısız oldukları derslerin tamamınına devam ederek ve/veya devam etmeden sadece sınav haklarını kullanmak üzere, üç sınav hakklarını kullanırlar. Üç sınav hakkı, başvuruları takiben, ardışık olarak güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretimi sınav dönemlerinde kullandırılır. Bu gruptaki öğrenciler daha önce almamış oldukları dersleri bir yıl içerisinde dersin açıldığı yarıyılda, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olarak alırlar. Üç sınav hakkı sonunda veya üç sınav hakkını kullanma süreci içerisinde, ek sürelerden yararlanma hakkı, sınırsız sınav hakkı veya öğrenciliğe intibak hakkı kazanan öğrenciler, İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim yönetmeliği hükümlerine uygun olarak öğrenciliklerine devam ederler. Ek sürelerden yararlanma hakkı, sınırsız sınav hakkı veya intibak hakkı elde edemeyen öğrencilerin intibakı yapılmaz ve öğrenci haklarından yararlanamazlar.

7. Bu yasadan yararlanacak öğrenciler derslerin alınması ve başarılması hususlarında en son İTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Ancak, bu öğrencilerden derse devam etmeden sınava girecek öğrencilerin başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir.

8. Bu yasadan yararlanmak üzere müracat eden öğrenciler, ilişiklerinin kesilme tarihinden 18 Mart 2005 tarihine kadar, ders planlarında kaldırılmış ve yerine yeni bir ders ikame edilmemiş derslerden muaf sayılırlar, yeni ders ikame edilmiş ise, ikame edilmiş dersi alırlar.

9. Çift Anadal Programında, ikinci anadaldan ilişiği kesilen öğrenciler, bu yasa kapsamı dışında kaldıklarından, bu yasa hükümlerinden yararlanamazlar.

10. Konservatuar İngilizce Hazırlık aşamasında Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin İngilizceden başarılı olmaları beklenmeden, kayıtlı oldukları bölümlerin programlarındaki 1. yarıyıl derslerine başlarlar.

11. 5316 Sayılı yasanın, İ.T.Ü.Senatosu, Uygulama esaslarına uygun olarak uygulanması ve intibak işlemleri, İ.T.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.