YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI
Yükseköğretim Mevzuatı


İTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim yönetmeliği

Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Konservatuar Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


İTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları

İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları


Lisansüstü

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esasları


Staj

İTÜ Staj Genel Esasları

Akademik Takvimde Belirtilen Mezuniyet Tarihlerinden Sonra Stajını Tamamlayan ve Mezun Durumda Olan Öğrencilerin Mezuniyetleri İle İlgili Düzenlemeler ve Koşullar


Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim İle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esas ve Usulleri


Mazeret Sınavları

Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları


İngilizce Yeterlilik

Geçerli İngilizce Sınavlar ve Minimum Puanları


İTÜ Akademik Onur Sözü

Akademik Onur Sözü Esasları


Öğrenci Danışmanlığı

Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar


Öğrenci Temsilciliği

Araştırma Görevlilerinin İTÜ'nün Fakülte ve Üniversite Kurullarında Temsiline İlişkin Esaslar

Öğrenci Konseyi Yönergesi


Erasmus

Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları


Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü

Yurt Dışından Lisans Programlarına Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi


ÇAP,Yandal,Yatay Geçiş

Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi


Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Muafiyet ve İntibak işlemleri Not Dönüşüm Tablosu


Özel Öğrenci

Özel Öğrenci Yönergesi


Tasarım Projesi, Lisans Derece Belirleme Esasları, Diploma, Diploma Defteri, Sertifika İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Tasarım Projesi Alınması, Teslimi ve Sınav Esasları

Lisans Derece Belirleme Esasları

Diploma, Diploma Defteri, Sertifika İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge


Öğrenci Affı

7143 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları

6569 Nolu Af Kanunu'nun Lisans Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları

6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar

6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar'da Yapılan Değişiklikler

5316 Nolu Af Kanunu'nun Lisans Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları

5316 Nolu Af Kanunu'nun Lisansüstü Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları

5806 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09