English  
 
YÖNETMELİKLER VE SENATO ESASLARI

YÖNETMELİKLER

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YENİ)

Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim yönetmeliği (YENİ)

Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YENİ)

Konservatuar Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YENİ)

Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YENİ)

Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YENİ)SENATO ESASLARI
Lisansüstü

Lisansüstü Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar (YENİ)

Mazeret Sınavları

Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (YENİ)

Bütünleme Sınav Hakkı

Bütünleme Sınav Hakkı Uygulama Esasları

Bitirme Çalışması

Bitirme Çalışması Esasları

İngilizce Yeterlilik

Lisans ve Yüksek Lisans İngilizce Dil Yeterlilik Sınavına Eşdeğer İngilizce Dil Puanları

İTÜ Akademik Onur Sözü

Akademik Onur Sözü Esasları

Öğrenci Danışmanlığı

Öğrenci Danışmanlığına İlişkin Esaslar

Öğrenci Temsilciliği

Araştırma Görevlilerinin İTÜ'nün Fakülte ve Üniversite Kurullarında Temsiline İlişkin Esaslar

Öğrenci Konseyi Yönergesi (YENİ AĞUSTOS 2014)

Erasmus

Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabülü

Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi (Yeni)

ÇAP,Yandal,Yatay Geçiş

Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi (YENİ)

Muafiyet ve İntibak İşlemleri

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (YENİ)

Muafiyet ve İntibak işlemleri Not Dönüşüm Tablosu (YENİ)

Öğrenci Affı

6569 Nolu Af Kanunu'nun Lisans Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları

6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar

6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar'da Yapılan Değişiklikler

5316 Nolu Af Kanunu'nun Lisans Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları

5316 Nolu Af Kanunu'nun Lisansüstü Öğrenimi için Senato Uygulama Esasları

5806 Nolu Af Kanunu için Senato Uygulama Esasları


 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09