English  
 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ


Yurt Dışından Kabul Edilen Lisans Öğrenciler İle İlgili Senato Esasları

Lisans Programlarına Kabul Edilecek Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Aranılacak Sınav ve Başvuru Koşullarına İlişkin Yönerge (Yeni)


2014-2015 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Adayların Ön Kayıt Takvimi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Kayıtları : 01 - 14 Temmuz 2014 / Başvurular için tıklayınız.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Müracaat Listelerinin Fakültelerce Değerlendirilmesi : 21-24 Temmuz 2014
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı : 01 Ağustos 2014


Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Oturma İzni Hakkında Gerekli Bilgiler

Oturma izni hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kimlik Numaraları Hakkında

Sistemde Yabancı Kimlik Numarası kayıtlı olmayan öğrencilere sistem engeli konulmuştur. Yabancı Kimlik Numarasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirmedikleri takdirde ders kaydı yapamayacak ve öğrenci belgesi, transkript v.b. belgeler alamayacaklardır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Yabancı Kimlik Numarasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ivedi bildirmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Burs İmkanları Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması ve Prim Ödemeleri

6111 sayılı kanunun 34. Maddesinde yer alan ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. Maddesi (g) bendinde gerçekleştirilen değişiklik sonucu burs olanakları olmayan yabancı uyruklu öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortasından faydalanabilmeleri için prim giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumlarının Her Seviyesinde Öğrenim Görecek Yabancı Öğrencilerin Giriş, Vize ve İkamet İzni İşlemleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Formlar

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için İkamet Başvuru Formu 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09