Üniversite Senatosunun 05 Aralık 2019 tarih ve 716 sayılı toplasında kabul edilen “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenciler İçin İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları ” gereğince ek sınav hakkını 2019-2020 Yaz Öğretimi Sonu sınav tarihlerinde kullanacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar;

 

 1- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında kayıtlı olunan derslerden (Final sınavı yapılmayacak dersler hariç)  FF veya BZ harf notu ile başarısız olunan derslerin, akademik takvimde belirtilen şekliyle;

- 2019-2020 Güz yarıyılı sonu 2.Ek sınavları  ile 2019-2020 Bahar yarıyılı sonu 1. Ek sınavları 2019-2020 Yaz Öğretimi sonu sınav tarihlerinde yapılacaktır.

 

 2- Sınav hakkı bulunan öğrenci, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Öğretiminde aynı ders veya bu derse denkliği olan başka bir derse kayıt olarak derse devam etmesi durumunda iki ek yarıyıl sınav hakkından yararlanamaz.

3- Lisansüstü Programları ve Uluslararası Ortak Lisans Programlarına (UOLP) kayıtlı öğrenciler iki ek yarıyıl sınav hakkından yararlanamaz.

 4- Ek sınav hakkı kullanılacak dersin mazeret sınavı hakkı yoktur.

 5- Ek sınav hakkı kullanacak öğrencinin sınav kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.(Öğrencilerimizin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur.)

 

·        Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (23. Madde)

·        İki Ek Yarıyıl Sonu Sınav Hakkı Uygulama Esasları

·        Lisans Akademik Takvimi

·        Final Sınavı Yapılmayacak Dersler