Sistem Engelleri

Ders Kayıt Engeli

Ders Kayıt Engeli neden konulur? Nasıl kaldırılır?

   Güz-Bahar yarıyıl kayıt haftasında web kaydı (ders-tez) yapmayan öğrencilere  “Ders Kayıt Engeli” konulur.

Dönem harcını ödedim, ancak ders kaydını yapmadım, ne yapmalıyım?

   Katkı payı ödemesi ve Tez –Ders kaydının belirtilen günlerde yapılması gerekir. Ders kaydı ve katkı payı ödemesi işlemlerinden herhangi birisi yapılmaz ise cezalı kayda kalınır. Cezalı kayıt haftasında dönem harcının %50’si oranında ceza yatırıldıktan 1 iş günü sonra “ders kayıt engeli” kalkar ve danışman ile birlikte ders kayıt işlemi yapılabilir.

Kredimi tamamladım, harcımı yatırdım yeni dönemde yapmam gereken bir şey var mı?

   Kredisi  tamamlanıp tez çalışmasına devam eden öğrenciler tez hazırladıkları her dönem için tez kaydı yapmak zorundadır. Cezalı kayıt haftasında da tez kaydı olmayanlar kayıtsız kalırlar ve o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (Teze kayıtlı öğrencinin transkript’inde  000 kodu ile Tez Çalışması görünmelidir)

Yeni öğrenciyim, kesin kaydımı yaptım, sistem şifrelerimi kullanarak sistemden ders almaya çalışıyorum ancak sistem ders kayıt işlemine izin vermiyor, ders kaydını nasıl yapmalıyım?

   İTÜ lisansüstü öğrencileri ders kayıtlarını kendileri yapamazlar. Yeni kaydolan ve danışmanı olmayan öğrenciler ders kayıtlarını program koordinatörleri ile eski öğrenciler ise danışman hocaları ile beraber yaparlar.

Ders kayıt haftasında danışman hocama ulaşamadım/ hocama şifre ve ders bilgilerini vermeme rağmen danışman hocam ders kaydını yapmamış. Ne yapmalıyım?

   Danışman hocadan kaynaklanan problemden dolayı normal sürede ders kaydı yaptırılmamışsa, bu durumu belirten danışman hoca dilekçesi ile cezasız kaydolunabilir.

Bu dönem ders almadım, dolayısı ile web kaydını yapmadım, ancak dönem harcını ödedim. Öğrenci belgesi alabilir miyim?

   Cezalı Kayıt Haftasında da kayıt Yenilemeyen öğrenciler o dönem kayıtsız olurlar ve öğrenci belgesi alamazlar. Öğrencilik haklarından yararlanılabilmesi için hem dönem ders kaydının yapılmış hem de dönem harç parasının yatırılmış olması gereklidir.

 

Harç Borcu Engeli

Ders kaydımı yaptım ancak süre içerisinde harcımı yatırmadım. Harç borcu engelim var, ne yapmalıyım?

   Harç borcu engeli; öğrenci harcının yatırılmaması durumunda konulur. Öğrenci katkı payını yatırmayan ve/veya kayıt haftasında ders kaydını yaptırmayan öğrenciler  “yarıyıl Cezalı Kayıt Yenilemesi (%50 cezalı harç)” yapmak zorundadırlar.

Harcımı belirtilen tarihlerde yatıramadım, öğrenci belgesi alabilir miyim?/derslere devam edebilir miyim?

  Harç borcunu belirtilen süre içerisinde yatırmayan öğrencilerin ders kayıtları düşürülür ve o dönem kayıtsız sayılıp, öğrencilik haklarından yararlanamazlar

 

Askerlik Belgesi Engeli

Askerliğimi tecil ettirmek istiyorum/ askerlik işlemlerimin takibini nasıl yapabilirim?

   Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin en geç 1 ay içerisinde bağlı bulundukları Enstitüye  “Askerlik Durum Belgesi” götürmeleri gereklidir. Belge götürmeyenlere enstitü isteği ile engel konur. Askerlik tecil ve işlemlerin takibi ilgili Enstitüler tarafından yapılmaktadır.

 

Diploma Engeli

Diplomamı kayıt yaptırırken teslim etmemiştim, sistemde diploma engelim olduğu için işlem yapamıyorum, ne yapmalıyım?

   Kesin kayıt esnasında diploması henüz çıkmamış öğrencilere verilen süre içerisinde diplomalarını getirmemeleri durumunda “diploma eksik” engeli konulur.

Diplomamı getirdim teslim edip engelimi kaldırmak istiyorum, ne yapmalıyım?

   Kesin kayıt esnasında diploması henüz çıkmamış öğrenciler, ilerleyen zamanlarda diplomalarını bağlı bulundukları Enstitülere teslim edebilirler. Enstitüden alacakları diplomasını teslim etmiştir yazısı ile Öğrenci işleri Daire başkanlığına gelip diploma engellerini kaldırabilirler.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Engeli

Yabancı uyruklu yeni öğrenciyim, sistemde yabancı uyruklu öğrenci engeli var, ne yapmalıyım?

   Yabancı Uyruklu öğrencilere Emniyet müdürlüğü tarafından verilen “Yabancı Uyruk Kimlik Numarası” bilgisini onlara verilen süre içerisinde Otomasyona bildirmeyen öğrencilere konulur. (99 ile başlayan numara)

Online sisteme girişte problem yaşıyorum, nasıl çözebilirim?

   Yabancı Uyruklu öğrencilere Emniyet müdürlüğü tarafından verilen “Yabancı Uyruk Kimlik Numarası” bilgisinin İTÜ Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire başkanlıklarının ikisine de verilmesi gereklidir. Yabancı Uyruk Kimlik Numarası bilgisi bahse konu iki birimde de aynı olmak zorundadır. Aksi halde online sisteme giriş yapılamaz.

 

İkametgah Belgesi Engeli

İkamet tezkeresinin süresi doldu engelini kaldırmak için ne yapmalıyım?

   Yabancı uyruklu olup burslu veya burssuz  okuyan öğrencilere kesin kayıttan 1 ay sonra “ikamet tezkeresinin süresi doldu” engeli konulur. Yeni öğrenciler ikamet tezkerelerini aldıklarında tezkere sürelerini Öğrenci işlerine bildirmeleri gereklidir.

İkametgah tezkere sürem doldu ve yenilemedim, öğrencilik haklarımdan yararlanabilir miyim?

   İkametgah tezkere süresi dolan öğrenciler tezkerelerini yenilemediği sürece öğrencilik haklarından yararlanamazlar, tezkerelerin yenilenip Öğrenci işlerine bildirilmesi gereklidir.

 

Azami süreyi aşmış olma engeli

Azami süreyi aşmış durumdayım. Öğrenci belgesi alabilir miyim?

   Yüksel lisans için 6 yy. Doktora için 12 yy. olan maksimum süreyi doldruran öğrencilere “azami süreyi aştı” engeli konur. Bu öğrenciler öğrenci belgesi alamaz ancak burs için TÜBİTAK veya Araştırma Görevlisi olan öğrencilerin projelerinin devamı için öğrenci olduklarına dair bir belge alabilirler.

 

Özel Öğrenci Engeli

Özel öğrenci statüsünde ders alıyorum, haklarım nelerdir?

   Özel öğrenci statüsünde ders alan kişilere öğrencilik statüsü hakkı verilmez. Özel öğrenci durumundaki öğrenciler öğrenci belgesi, öğrenci kartı alamazlar. Sadece aldıkları dersin bağlı bulunduğu enstitüden bu dersi aldıklarına dair yazı ve istedikleri zaman transkript alabilirler.

 

İzin Engeli

Enstitüden bu dönem için izin aldım, öğrenci belgesi alabilir miyim?

   Öğrenciler izinli oldukları dönemlerde öğrenci belgesi alamazlar

Enstitüden bu dönem için izin aldım, harç yatırmalı mıyım?

   Öğrenciler izinli oldukları dönemlerde dönem harcı yatırmazlar

 

Bilimsel Hazırlık Engeli

   Bilimsel Hazırlık durumundaki öğrencinin devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi için konulur.  Öğrenci durumunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gereklidir.

 

Yarıyıl web kaydı (Ders - Tez)

Yeni kaydolan ve danışmanı olmayan öğrencilerin ders kayıtları nasıl yapılır?

   Yeni kaydolan ve danışmanı olmayan öğrenciler ders kayıtlarını program koordinatörleri ile eski öğrenciler ise danışman hocaları ile beraber yaparlar.

DANIŞMAN İLE DERS-TEZ KAYIT SÜRECİ;

   Danışman kendi ID ve şifresi ile sisteme girer.

   Öğretim Üyesi Servisine girer.

   Ders Ekle/Çıkar menüsüne girer.

   Dönemini seçer.

   Öğrenci ID sini girer.

   Öğrenci PIN ini girer.

   Kayıt olunacak CRN leri yazar.

   Submit eder.

 PROGRAM KOORDİNATÖRÜ İLE DERS-TEZ KAYIT SÜRECİ;

   Öğrenci kendi ID ve şifresi ile sisteme girer.

   Kayıt Menüsü / Ders ekle/çıkar menüsüne girer.

   Dönemini seçer

   Koordinator Otomasyon tarafından verilen ‘Alternate PIN’i girer.

   Kayıt olunacak CRN leri yazar.

   Submit eder.

Hangi dönemden itibaren tez’e kaydolmak gereklidir?

   Öğrenciler yönetmelik gereği 3.yy den itibaren her dönem Tez’e kaydolmak zorundadır.

Dönem kayıtları ve katkı payı ödemesi Zamanında yapmayan öğrencilerin yükümlülükleri nelerdir?

   Katkı payı ödemesi ve Tez –Ders kaydının belirtilen günlerde yapılması gerekir. Ders kaydı ve katkı payı ödemesi işlemlerinden herhangi birisi yapılmaz ise cezalı kayda kalınır.

   Genellikle harç yatırılıp tez’e kaydolma işlemi yapılmadığından birçok öğrenci cezalı harç yatırmak zorunda kalmaktadır.

 

Dilekçeler

Hangi tür dilekçe hangi birime verilir?

   Harç geri ödeme dilekçesi ve geriye dönük ödenmiş harçlar dilekçesi haricinde ki tüm dilekçeler Enstitüye verilmektedir.  Dilekçe verilen birimden dilekçe takibi yapılması gerekmektedir.

   Sadece otomasyon süreçlerinden ve uygulamalarından kaynaklanan problemler/hatalar için Öğrenci işlerine dilekçe verilebilir.

   Başka üniversiteden alınan dersler için “Ders Saydırma Dilekçesi” Enstitülere teslim edilmektedir.

   Otomasyon karar alma mercii olmayıp alınan kararların uygulandığı birimdir.

·  Ders saydırma dilekçesi :   Enstitü

·  İzin dilekçesi : Enstitü

·  Harç haricinde bütün dilekçeler : Enstitü

 

Dönemlik Öğrenci Harçları

Devlet üniversitesinde araştırma görevlisiyim harç ödememek için ne yapmalıyım?

   İTܒde Ar.Gör olan öğrenciler harç yatırmamak için bir defaya mahsus  Ar.Gör. olduklarına dair belgeyi Otomasyona getirmeleri yeterlidir.

   İTÜ dışında Devlet üniversitelerinde  Ar.Gör. olan öğrenciler harç yatırmamak için  Ar.Gör. olduklarına dair belgeyi her dönem Otomasyona getirmek zorundadırlar.

Tezimi teslim ettim ancak henüz mezun olmadım. Öğrenci belgesi alabilir miyim?

   Tez teslim etme döneminde eğer yeni dönemden 1 gün dahi alınmışsa öğrencilik haklarından yararlanılabilmesi için(Öğrenci belgesi vb.) hem harç yatırılması hem de teze kayıt olunması gereklidir.

Tezimi teslim ettim ancak tez kaydı yaptırmadım ve mezuniyet aşamasındayım/Mezun oldum, harç ödemem gerekli mi?

   Mezuniyet tarihleri itibari ile içinde bulunulan Öğrenim yarıyılından 1 gün dahi alınmış ise o dönem harcının yatırılması gereklidir.

   Örnek ; 2012 bahar yarıyılı dönem başlangıcı : 17 Şubat 2011 Öğrenci Mezuniyet Karar Tarihi: 18 Şubat 2011 ise; bahar yarıyılı için harç yatırılması zorunludur.

Verilen süre içerisinde harç yatırmadım, cezalı kayıt haftasında ne yapmalıyım?

   Öğrenci katkı payı ödeme süresi içerisinde ödenmeyen harçlar %50 cezalı olarak yatırılır. Cezalı kayıt haftasında harcını yatıranlar, web kaydı için harç yatırma gününden 1 gün sonra danışmanları ile ders kaydı yapabilirler.

   Danışman hocadan kaynaklanan problemden dolayı normal sürede ders kaydı yaptıramamışsa, bu durumu belirten danışman hoca dilekçesi  ile cezasız kaydolunabilir.

   Ders kayıt haftasında kaydolmayanlar add/drop haftasının yarısında(Cezalı kayıt haftasında) %50 cezalı öder. Add/drop’un 2. Haftasında ödenecek harçlar için  %1.45 daha fazla ceza ödenir.

   Ödenmesi gerekip de ödenmeyen harçlar için ilk ay %50 cezalı olup takip eden aylarda her ay için +%1,45 oranında zam yapılmaktadır.

 

Özel Öğrenci Statüsü

Özel öğrenci statüsünde ders almak için izleyeceğim süreçler nelerdir?

   ÖZEL ÖĞRENCİ ÖN BAŞVURU KAYIT SİSTEMİ ile online özel öğrenci başvurusunu yapıldıktan sonra;  İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından indirilen "Özel Öğrenci Ders Talep Formu"nun ilgili haneleri doldurulup gerekli imzaların tamamlanması gereklidir.

   Özel öğrenci ders kaydının tamamlanması için belirtilecek tarihler arasında misafir öğrenci numaraları ile İş Bankası şubelerine harç ücretinin yatırılması gerekmektedir

   Başka bir Üniversitede öğrenci ise, Üniversitesinden alacağı onay belgesini enstitüye teslim eder.

   Alacağı ders/dersler İngilizce ise ingilizce yeterliğini gösterir belge ve yukarıda bahsedilen diğer belgelerle birlikte İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaatını gerçekleştirir.

İngilizce ders almak istiyorum, yurt dışında master yaptım, İngilizce yeterliliğini gösterir belgeye yine de gerek var mı?

   Alınacak ders/dersler İngilizce ise İngilizce yeterliğini gösterir belge ibraz edilmesi gereklidir.

Özel öğrenci statüsünde alınacak Türkçe dersler için ‘Tömer’ sınavına gerek var mıdır?

   Türkçe derslerin özel öğrenci statüsünde alınması için herhangi bir dil belgesine gerek yoktur. Sadece İngilizce dersler için İngilizce yeterliliği gösterir belgeye ihtiyaç vardır.

Vakıf üniversitesinde Araş.Gör.’yim, ücretsiz ders alabilir miyim?

   Sadece Devlet üniversitelerinde Araş.Gör. kadrosunda olanlar ile anlaşmalı kurumlardan(TSK vb.) gelen adaylar, personel olduklarına dair belgenin aslını ibraz etmeleri durumunda ücretsiz ders alabilirler.

Kendi üniversitemde aldığım dersi belgelemek istiyorum, ne yapmalıyım?

 Kayıt sonrasında aday; misafir öğrenci numarası ile talep ettiği taktirde aldığı ders ve sonucunu belgeleyebilir. Öğrenci işlerinden transkript talep edilmesi yeterlidir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciyim, başvuru esnasında yabancı uyruklular için ayrı bir uygulama var mıdır?

   Genel itibariyle yabancı öğrenciler için başvuru esnasında ve öğrenim sürecinde farklı bir düzenleme yoktur.

   Başvuru esnasında ALES yerine GRE puanı getirilebilir.

   Kesin kayıt işleminden sonra “İkamet Tezkeresi” , “Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası”  ve pasaport sürelerini Otomasyona bildirmeleri gereklidir.

   Yabancı uyruklu dönem harçları farklı olup yıllık her dönem belirlenip duyurulacaktır.

 

Aday Öğrenci Genel Bilgilendirme

Lisansüstü başvuru tarihleri ne zaman?

   Başvuru Dönemleri Akademik takvimde belirtilmiştir.

Programların önkoşulları nelerdir?

   Genel koşullar için öğrenci işleri web sayfasından bilgi alınabilir. Programların önkoşulları öğrenci alımlarından 1 hafta önce Öğrenci İşleri web sayfasında ilan edilir.

   Doktora başvuruları için “İTÜ Proficiency” sınavı geçerli değildir.

Yüksek Lisans’a kabul aldım, İngilizce belgesi ibraz edemediğimden dolayı Hazırlık statüsünde görünüyorum, ders alabilir miyim?

   Yüksek Lisans için Dil puanı olmayan öğrencilere 1 yıl süre tanınmakta olup bu süre zarfında Hazırlık Öğrencisi olurlar ve ders seçemezler, öğrenci belgesi alabilirler. Doktora öğrencilerinde Dil Belgesi olmayan öğrencinin önkaydı alınır ancak mülakat tarihinden 2 gün öncesine kadar getirmez ise mülakat listesinden adı çıkarılır.

İTܒde İngilizce hazırlık eğitimi alabilir miyim?

   Lisansüstü  için Üniversitemizin hazırlık kursu yoktur. Öğrencilerin hazırlıklarını dışarıdan tamamlaması beklenir.

Üniversite tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen sınavlar ve skorlar nelerdir?

   Üniversite tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları: Liste için tıklayınız.