İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt tarihleri 18--22 Temmuz 2016 (Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır)

T.C. Uyruklu Öğrenciler;

1) Diplomanın veya Çıkış Belgesinin Aslı (diploma aslı henüz hazır değil ise çıkış belgesi veya mezun olduğu tarihi gösteren ilgili birimden alınmış resmi bir belge olmalıdır aksi takdirde kayıt yapılmayacaktır).

Önemli Uyarı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin;

Madde 35-

                            6) Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

2) Not dökümünün aslı (doktora için lisans+yüksek lisans transkriptleri gerekmektedir. Belgelerin aslını vermek zorunludur).  (Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi. Kayda yetişmiyorsa sonrada gelebilir.YÖK ten Denklik belgesini süresi içinde alamayan öğrencilerin kayıtları düşülecektir.)

3) ALES, GRE veya GMAT sınav sonucunun fotokopisi veya internet çıktısı (internet çıktısı belgeler ilgili sitelerden kontrol edilip alınacaktır) .

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (güncel olan).

5)
İTÜ dışından alınan Yabancı Dil Muafiyet Belgesinin aslı görülmek şartı ile fotokopisi veya internet çıktısı (IELTS,TOEFL,ÜDS,KPDS,YDS,PTE)(internet çıktısı olan evraklar ilgili sitelerden kontrol edilerek alınacaktır).