Özel Öğrenci Statüsünde 2019 - 2020 Güz Döneminde Ders Alacak Lisansüstü Öğrenciler:                                                                                                                                                                                                    English

 

1 - Özel öğrenci olarak ders almak isteyen aday; İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde bulunan "Özel Öğrenci Ders Talep Formu"nu indirip ilgili hanelerini doldurup gerekli imzalarını tamamlayarak nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte  23 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekmektedir.

2 - Alacağı ders/dersler İngilizce ise İngilizce yeterliğini gösterir belgenin aslı ile ya da sınav merkezlerinin resmi web sayfalarından online sonuç kontrolü ile İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca İngilizce ders seçimi onaylanır.(Üniversite tarafından İngilizce yeterliği için kabul edilen belgeler ve başarı alt sınırları için tıklayınız. Bu şartları taşımayan öğrenciler İngilizce ders seçemezler.)

3- Özel Öğrenci Ders Talep Formunu İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmiş aday öğrencilerin kaydı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir ve adaya özel öğrenci numarası verilir.

• Harç ücretleri, 30 Eylül - 4 Ekim 2019 tarihleri arasında herhangi bir Türkiye Vakıflar Bankası Şubesi’ne kayıt sırasında verilen özel öğrenci numarası ile yatırılacaktır.

• Devlet üniversitelerinde Araş. Gör. kadrosunda olanlar, personel olduklarına dair belgenin aslını bahsedilen tarihlerde İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri durumunda ücretsiz ders alabilirler.

4 - Özel öğrenci olarak ders alacak aday başka bir üniversitede öğrenci ise, kendi üniversitesinden alacağı onay belgesini İTÜ'de ilgili Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.

5 - Kayıt sonrasında aday, misafir öğrenci numarası ile talep ettiği taktirde aldığı ders ve sonucunu belgeleyebilir.

ÖNEMLİ NOTLAR!!!

* ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ALINACAK DERSLERDE ÇAKIŞMA OLMAMALIDIR. ÇAKIŞAN DERSLER SİSTEME KAYDEDİLMEZ.

* FARKLI ENSTİTÜLERDEN BİRKAÇ TANE DERS ALACAK ÖĞRENCİLER İTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLECEK İMZALI FORMLARI HER ENSTİTÜ İÇİN BİRER NÜSHA ŞEKLİNDE OLMALIDIR.

* AKTİF İTÜ ÖĞRENCİLERİ ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK KAYIT YAPTIRAMAZ.

* BELİRTİLEN TARİHLER DIŞINDA KAYIT VE HARÇ ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE YAPILMAYACAKTIR.