English  
 
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ


Harç Yatıracak Öğrencilerimiz:
1- Lisans programlarında hazırlık hariç 8 yarıyılı sonunda öğrenimini tamamlamamış öğrenciler ile Önlisans programlarında 4 yarıyılı sonunda öğrenimini tamamlamamış öğrenciler harç yatıracaktır.
2- Önlisans 2. öğretim öğrencileri harç yatıracaktır.
3- Suny öğrencileri harç yatıracaktır.
4- Yabancı uyruklu öğrenciler harç yatıracaktır.
5- Yüksek lisans programlarında 4 yarıyılı sonunda öğrenimini tamamlamamış öğrenciler harç yatıracaktır.
6- Doktora programlarında 8 yarıyılı sonunda öğrenimini tamamlamamış öğrenciler harç yatıracaktır.
7- Lisanstan doktoraya kayıt yaptıran doktora programlarında 10 yarıyılı sonunda öğrenimini tamamlamamış öğrenciler harç yatıracaktır.
8-Üniversitemize dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin, önlisans programlarında okudukları dönemlerinde dikkate alınması ve lisans programına dahil edilmesi ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2013 tarihli yazısına göre (hazırlık hariç)lisansta 5.yarıyılını okuyanların katkı payı yatırması gerekmektedir.
9- Mühendislik Tamamlama öğrencileri harç yatıracaktır.
10-22.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücretleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10 maddesinin 3 bendinde Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programda kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına(çift ana dal hariç)kayıtlı olması halinde ikinci programa ait öğrenci katkı payı öğrenci tarafından ödenir.
11-667 sayılı KHK kapsamında kayıtlı öğrenciler harç yatıracaktır.
12-669 sayılı KHK kapsamında kayıtlı öğrenciler 8 yarılı sonunda program süresi dolan öğrenci harç yatıracaktır.
 

Katkı Payı Muafiyeti

1-Katkı payı muafiyeti içeren Şehit ve Gazi çocukları öğrenci katkı payından muaftır. öğrencilerin bu durumlarını gösteren belge getirmeleri gerekmektedir.
2-Bursluluk süresi dolan(Yabancı Uyruklu)Türkiye Burslusu(Hükümet ve TCS)öğrenciler burs aldıkları kurumdan belge getirdikleri takdirde katkı payından muaf olacaklardır, aksi takdirde burslarının kesildiği anlaşıldığı için harç yatıracaklardır.
3-Normal öğrenim süreleri dolan (YL-4, DR-8 yy) devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi olan lisansüstü öğrenciler, bağlı bulundukları kurumdan veya personel işlerinden araştırma görevlisi olduğuna dair belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirdikleri takdirde katkı payından muaf olacaklardır.
 

Yabancı Öğrencilerin Öğrenci Katkı Payı Miktarları ve UOLP Öğrencileri Öğrenim Ücretleri

Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri listesi için tıklayınız.


 

 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09