English  
 
TEL 212 Elektromagnetik Alanlara Giriş

Kredi (Ders-Uygulama-Lab.) : 3 (3 - 0 - 0) AKTS :

Dili : Türkçe

Dersin Amacı :
1 - Electromanyetik alan teorisinin temellerinin öğretilmesi
2 - Elektrostatik alanların öğretilmesi
3 - Magnetostatik alanların öğretilmesi
4 - Zamanla değişen alanların öğretilmesi

Dersin İçeriği :
Vektörler analiz, vektör diferansiyel operatörler, statik elektrik alan, elektrik potansiyel, elektrostatik enerji, çeşitli malzemelerde elektrik alan, statik magnetik alan, vektör potansiyel, manyetik devreler, manyetik enerji, yarı-statik alanlar, zamanla değişen alanlar ve Maxwell denklemleri

Dersin Çıktıları :
1 - Vektör cebrini kullanma ve vektör diferansiyel operatörler ile hesaplama yapabilme,
2 - Elektrostatik alan, kuvvet ve potansiyel hesaplarını yapabilme,
3 - İletken ve dielektrik malzemelerdeki alanları hesaplama,
4 - Statik manyetik alan ve kuvvet hesaplama
5 - Manyetik malzemelerde statik manyetik alana ilişkin problemleri çözme,
6 - Faraday ve Ampere yasasını kullanarak elektromanyetik alan problemlerini çözme