Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 492E Bitirme Çalışması
Final Project
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 20 0 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (SBP 411 MIN DD
veya/or SBP 411E MIN DD)

ve/and (SBP 323 MIN DD
veya/or SBP 323E MIN DD
veya/or SBP 321 MIN DD
veya/or SBP 321E MIN DD)

ve/and (SBP 327 MIN DD
veya/or SBP 327E MIN DD
veya/or SBP 343 MIN DD
veya/or SBP 343E MIN DD
veya/or SBP 341 MIN DD
veya/or SBP 341E MIN DD)

ve/and (SBP 331 MIN DD
veya/or SBP 331E MIN DD)

ve/and (SBP 338 MIN DD
veya/or SBP 338E MIN DD
veya/or SBP 332 MIN DD
veya/or SBP 332E MIN DD)

Diğer Şartlar
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) 4.Sınıf ,
Ders Tanımı (Course Description)
Belirlenen proje alanının bölgesi içinde doğal,sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevre verilerinin elde edilmesi ve analizi, değerlendirilmesi ve sentezi yoluyla senaryo seçenekleri oluşturulması Gelişimine yönelik ilke, strateji ve politikaların ortaya konulması Farklı aktörlerin katılımı, yasal ve yönetimsel çerçevenin göz önünde bulundurulması Planlama hiyerarşisi kapsamında değişik ölçeklerde alternatifli kentsel gelişim planlarının hazırlanması Bu zamana kadar almış olduğu eğitimden elde ettiği planlama, tasarım, uygulama becerisi ve karar verme yeteneğinin bağımsız kişisel çalışma şeklinde ölçülmesidir

The analysis natural, built and socio-economic environment of the study area and assessment Making different development scenario by synthesis Stating the strategies and policies related to development of the study area Learning how the actors participate in planning process Taking legal and administrative knowledge into consideration Preparing the urban development plans alternatives in different scales related to the planning hierarchy Testing the design, application skill and decision capability which the student got during education period by individual projects