Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 443 Taşınmaz Mal (Gyrm)Değerlemesi
Valuation of Real Estate
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Taşınmaz mal değerlendirilmesine ait yasal mevzuat, değerlemeye ilişkin yöntemler ve kapsamdaki konular ve değerleme örnekleri anlatılacaktır.

Legal statute of valuation of real estate, methods in regard to valuation, matters on legal scope and samples of valuation are explained.