Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 433E Sağlıklı Şehirler
Healthy Cities
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Şehirsel ölçekte sağlık hedefleri, konut alanlarında sağlık kalitesi, fiziksel aktivite ve sağlık, afetlere karşı güvenlik, kentsel suç, trafik güvenliği, sosyal ilişkiler ve bağlılık, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişimi, sosyal servisler, istihdam ve çalışma koşulları, şehirsel estetik, sağlık profili ve sağlık etki değerlendirilmesi.

Health target at urban scale, health quality in residential areas, physical activities and health safety against disasters, crime, traffic safety, social cohesion, environmental sustainability, climate change, social services, employment and work conditions, urban aesthetics; health profile and health impact assessment.