Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 431 Metropolitan Planlama
Metropolitan Planning
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Tarım, Sanayi ve Bilişim Devrimleri'nin kent strüktürü üzerinde etkileri. Metropoliten alan ve metropoliten kente yönelik kavramsal değerlendirmeler. Dünya'da farklı sosyal ve fiziksel karakteristiklere sahip metropolitenleşme süreçleri arkasındaki etkilerin irdelenmesi. Türkiye ve İstanbul metropoliten gelişim sürecinin özellikleri. Bilişim teknolojilerinin metropoliten alan arazi kullanım dokusunda mevcut ve olası etkileri. Metropoliten planlama süreci, stratejileri, yaklaşımları, modelleri, metodolojisi. Metropoliten planlamada sürdürülebilirlik.

Impacts of Agricultural, Industrial and Informational Revolution on urban structure. Conceptual analysis of metropolitan area and metropolitan city. Typical social and physical characteristics of diverse metropolitan areas in the world. Metropolitan development processes in Turkey and Istanbul. Impact of information technologies on the land use of metropolitan area. Metropolitan planning processes, models, strategies, approaches and methodologies. Sustainable metropolitan planning