Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 427E Şehir Planlama Uygulamalarının Karşılaştırılması
Comparative Studies of Urban Planning
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Planlama ve büyüme sorunlarının gelişmesi, planlama ve gelişme sorunlarının karşılaştırmalı incelenmesi, planlama süreci, planlama kanunu ve yönetmelikleri, plan ve programlar, uygulama, meslek olarak planlama, örnekler üzerinde inceleme: İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan, Portekiz, İspanya, A.B.D, Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Rusya.

Evaluation of planning and development problems, comparative studies related to planning and development problems, planning procedures, planning laws and regulations, plans and programs, planning as a profession, comparative studies of Italy, France, The Netherlands, Belgium, Luxemburg, The United Kingdom, Ireland, Denmark, Greece, Portugal, Spain, USA, Uzbekistan, Ukraine, Kazakhstan, Russia.