Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 424E Yaratıcı Kentler
Creative Cities
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Yaratıcılık nedir, yaratıcı sektörlerin tanımı ve kentsel alanlardaki gelişimi, yaratıcı kentsel gelişme, yaratıcı sektörler ve kentsel ekonomik yapı, yaratıcılık ve şehirsel politikalar, yaratıcılık ve şehirsel mekandaki gelişmeler, yaratıcı kent tanımı ve özellikleri, yaratıcı kent örnekleri ve özellikleri, global ve bölgesel ölçekte kentsel rekabet unsurları, yaratıcı sınıfın kentsel işgücü yapısı içerisindeki rolü, yaratıcı kümelerin kentsel mekan içerisindeki rolü

Descripition of creativity and creative industries, their development in urban areas, creative urban development, creative industries in urban economy, creativity and urban development strategies, creativity and urban space, creative city, creative cities and characteristics of creative cities, cases of creative cities and their characteristics, conditions of urban competitiveness in global and regional scales, the role of creative class in an urban labour market, the role of creative clusters in an urban space.