Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 421 Bölge Bilimi ve Planlama
Regional Science/Regional Theory and Techniques
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bölge bilimi ve bölge planlamanın kavramsal esası. Bölge planlama kapsamı. Bölgesel değişim. Bölgelerin alansal yapısı. Merkezi yer kuramı. Büyüme kutupları kuramı. Bölgesel büyüme ve kalkınma. Bölgesel analiz. Bölge Planlama Kuramları. Bölgesel planlama teknikleri. Bölgesel planlama uygulamaları.

Content Conceptual basis of regional planning. Regional planning context. Regional change. Spatial structure of regions. Central place theory. Theory of growth poles. Regional growth and development. Regional analysis. Regional Planning Theories. Regional planning techniques. Regional planning implementations.