Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 411E Proje VII
Project VII
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) SBP 312 MIN DD
veya/or SBP 312E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Mevcut ve/veya gelişme alanlarında belirlenen farklı konu alanlarına yönelik ayrıntılı analizler, temel sorunların saptanması, potansiyeller, kısıtlar, olanakların tanımlanması, özel fonksiyon alanlarının günün koşullarına ve dinamiklerine bağlı olarak reorganizasyonu, dönüşümü ve/veya gelişimine yönelik tasarım kurgusu, taşıt-yaya ilişkiler şeması, alternative plan ve tasarım kararlarının üretilmesi, yasal çerçeve, teknik rapor, grafik ifadeler ve üç boyutlu çalışmalar olarak belirlenmiştir.

Detailed analysis for the settlements both existing and new developing areas Stating the main problems, potentials, threats, opportunities Reorganization of the special function areas Pedestrian-vehicle organization scheme Design principles and alternative plans Legal and administrative background Technical report