Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 349E Kent Ekonomik Coğrafyası
Urban Economic Geography
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Ekonomik işlevlerin kent mekanı içindeki yerseçimi ve dağılım eğilimleri. Ekonomik aktivitelerin kent mekanı içinde heterojen dağılım düzeni sergilemesinde temel rol oynayan unsurlar ve coğrafyanın rolü. Ekonomik aktivitelerin kent bütünü içinde belirli mekanlarda yoğunlaşmasına neden olan çekici güçler. Ekonomik aktivitelerin mekansal dağılım düzenine bağlı olarak kent coğrafyası içinde oluşturdukları arazi kullanışı yapıları. Kent ekonomik coğrafyasında değişen yaklaşımlar. Yeni kent ekonomileri.

The tendency of location choices and dispersion of economic activities in urban areas. The main reasons of uneven distribution of economic activities across an urban area and the role of geography. The pull effects that have impacts on clustering activities at definite areas within an urban area. Land use patterns in an urban geography as a result of uneven distribution of economic activities. New approaches to changing urban economic geography. New urban economic structures