Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 343 Şehir Hukuku ve Şehir Yönetimi
Urban Law and Management
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Türk Yerel Yönetim Yapısı Belediyelerin görev ve sorumlulukları yerel yönetim maliyesi belediye birlikleri merkezi yönetim ve yerel yönetim arası ilişkiler işbölümü denetim eşgüdüm idari vesayet Genel olarak hukuk kavramı hukukun sınıflandırılması ve hukukun yasal araçları. Kent planlama ve çevre koruma ile ilgili mevzuat halihazır harita nazım ve uygulama imar planı fiziki planların yapımı plan değişiklikleri ve revizyonlarının yasal dayanakları plan uygulamanın yasal araçları

The structure of Turkish local governments. duties and responsibilities of municipalities local personnel administration local finance unions among municipalities. Relations between the central and local governments. division of work coordination and control administrative tutelage, concept of law in general classification of law and legal tools of law. Rules And regulations concern with the city planning and environmental protection Topographic map master plan detailed local plan requirements for making and revising various types of physical plans Legal tools for the implantation of physical plans