Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 331 Sit Koruma
Site Conservation
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Korunacak değerlerin ve koruma kavramının tanımlanması. Korumayı gerektiren nedenler, korumaya karşı görüşler. Koruma eylemleri türler. Koruma ve sit koruma anlayışının gelişimi, teorik temelleri. Türkiye'de sit koruma ve planlama konusunda uygulanan sistem. Planlama süreci, yasal sistem, yönetimsel durum, mali olanaklar, halkın katılımı. Sit koruma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Doğal, arkeolojik, tarihsel, kentsel sit alanlarında koruma ve planlama yöntemi. Yeniden işlevlendirme ve koruma. Tarihi çevrede yeni yapı uygulamaları. Koruma ve turizm. Uluslararası sit koruma örneklerinin değerlendirilmesi.

Definition of conservation values and conservation concept. Pro-conservation and anti-conservation arguments. Types of conservation application. Evolution of conservation and site conservation concept and theoretical framework. Practice of site planning and site conservation in Turkey. Planning procedures, legislation, organization, finance and participation. Problems related to conservation implementation. Methodology of planning and conservation in natural, archeological, historic and urban areas. Re-use and conservation. New building in conservation area. Tourism and conservation. International review of experiences in site conservation