Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 323E Şehirsel Tasarım
Urban Design
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Değişik dönemlerde, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel yapıları ile mekansal düzen ilişkilerini tanımlamak Şehirsel dokuyu oluşturan ögeleri kuramları, Şehirsel mekan, insan davranışları arasındaki ilişkileri tanımlamak Sezgisel, duyusal ve duygusal değerlendirme sistemlerini tanımlamak Görsel algılama, kavrama ve davranış kalıpları arasında ilişkileri açıklamak Işlev, ölçü, ölçek, oran, biçimsel değerlendirmeleri tartışmak Estetik değerlendirmeler; Şehirsel mekan, pozitif ögeler, negative ögeler, dokusal, işlevsel, biçimsel özellikler arasındaki bağlantıları kurmak, Şehirsel ölçekte doku, renk, ışık, gölge, uyum, contrast, denge, simetri, asimetrik denge, aks, egemen, anıt ögelerle ilgili tasarım ilkelerini tartışmak

To define the relationships between socio-cultural, economic, administrative structures and spatial structure in different periods in cities To describe the elements which comprise urban pattern: theories, definitions, urban space and the relations between the urban space and human-being To define the sensual and emotional evaluation systems, To describe visual perception action patterns To discuss the function, form, ratio, scale evaluations To discuss aesthetical evaluations, urban space; positive and negative elements, structural and functional features, the concept of texture, color, light, shadow, harmony, contrast, balance, symmetry, asymmetry, axes and dominant elements on urban scale