Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 262 Peyzaj Planlaması ve Tasarım
Landscape Planning and Design
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3.5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Peyzaj Mimarlığına giriş, peyzaj kavramının tarihsel gelişimi. Yeşil sistem planlaması. Yeşil alan tipleri ve standartları. Konut çevresi yeşil alanlar. Çocuk oyun alanları. Park kavramı ve çeşitleri. Meydan ve yaya yolları. Spor alanları. Botanik ve hayvanat bahçeleri. Milli parklar ve rekreasyon alanları planlaması.

Introduction to Landscape Architecture. Historical development of Urban Landscape concepts. Systemic planning of Green Areas. Typology and standards of green areas. Open spaces in residential areas, playgrounds, Concepts of parks and their varieties. Squares and pedestrian alleys. Sporting areas. Botanical and zoological gardens. National parks and recreational area planning.