Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 252 Konut ve Yöre Planlaması
Housing and Site Planning
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Konut ve konut alanlarının niteliği özellikle hıla kentleşmekte olan ülkelerin gündemlerindeki temel sorunların başında gelmektedir. Yörenin özelliklerinin hassasiyetle incelenmesi ve tasarlanması sürdürülebilir bir çevre kalitesinin ön koşullarıdır. Bu dersde hem yore planlaması ve tasarımı teknikleri hem de konut sorununu çözmeye yönelik konut üretim sistemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.

Problems related to housing and the quality of residential development are some of the basic issues on the agenda of rapidly urbanizing countries. Sensitive site analysis and design are the prerequisites for sustainable environmental quality. This course will concentrate on both site planning/design techniques and housing systems to solve housing problems.