Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 245E Şehirsel Ulaşım
Urban Tranportation
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Ulaşım planlamasının önemi, amacı ve ulaşım planlama sürecinin aşamaları. Arazi kullanımı ve ulaşım etkileşimi. Şehirsel ulaşım sistemleri ve ulaşım planlaması.Ulaşım, kentsel system ve kent formu ilişkisi, Ulaşım planlamasında modeller. Ulaşım kademelenmesi, yol geçkilerinin belirlenmesi, kavşaklar ve otoparklar. Sürdürülebilir ulaşım, enerji korunumu ve çevre. Ulaşım planlamasında güncel yaklaşımlar.

The importance, goal and steps of transportation planning process. Relationship between land use and trasportation. Urban transportation systems and transportation planning. Relationship between transportation, urban systems and the form. Modelling in transportaion planning. Transportation hiearchy and determining the routes, cross roads and parking lots. Sustainable transportation, energy saving and the environment. Recent approaches in transportation planning.