Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 227E Fiziksel Çevre Kontrolü
Physical Environmental Control
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
İklimsel konfor ve bunu etkileyen iklim elemanları, iklimsel verilerin elde edilişi ve yorumlanışı, makro çevrede iklim kontrolünde etkili olan yapma çevre değişkenleri, yer seçimi, yerleşme dokusunda açık alanlara ve binalara ilişkin geometrik değişkenlerin belirlenmesi. Ses kirliliği, insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri, çeşitli arazi kullanımları için gürültü düzeyi ölçüt ve limitleri, kent planlama ve yerleşme birimi tasarımında gürültü kontrolü sistem ve teknikleri ve yasal önlemler. Görsel konfor, doğal aydınlatma, bina aralıklarının belirlenmesi, yapma, aydınlatma, yapma ışık kaynakları, yol park ve bahçelerin aydınlatılması. Yangın olayı, yangın kontrolü açısından uygun bina aralıkları, kentsel ölçekte yangın donatımı. İklim ve gürültü kontrolü açısından yerseçimi uygulaması, iklim, gürültü, ışık ve yangın kontrolü açısından yer seçimi uygulaması, iklim, gürültü, ışık ve yangın kontrolü açısından yapı düzeni belirlenmesi uygulaması.

Climatic elements and comfort, determination and interpretation of climatic data, built environment design parameters related to climatic control, site selection, determination of distances between buildings. Environmental noise pollution, measurements and rating techniques, effects of noise on human and social health, determination of acceptable noise limits (criteria) and noise impact analysis, environmental noise sources, the concept of noise techniques on site planning and regulations to be taken against noise pollution. Visual comfort, daylighting, artificial lighting, light sources, outdoor lighting design. Definition of fire and fire control appropriate distances between buildings from the fire control point of view, fire installation systems in settlements. Workshop on site selection and spacing of buildings from the standpoints of climate, noise, daylight and fire control.