Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 223 Arazi Kullanım Planlaması
Land Use Planning
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Yerleşme tanımları, Şehirleşme ve Şehir planlamada yaklaşımlar, Modern planlama sürecinin gelişmesi, Endüstrileşmenin yerleşmelere etkisi, Doğa ve yerleşme etkileşimi, Yerleşmeler ve sürdürülebilirlik, Şehir Planlama sürecine giriş, Bölgesel analizler, Bölgesel ölçekte arazi kullanım planlaması ilkeleri, Metropoliten ve şehir ölçeğinde arazi kullanım planlaması, Şehir merkezlerinde arazi kullanım özellikleri ve planlama ilkeleri, Konut alanlarında arazi kullanım planlaması ilkeleri, Rekreasyon alanlarında arazi kullanım planlaması ilkeleri, Çalışma alanları ve ulaşım kademelenmesi, Bölgeleme ve arazi kullanım kontrolü ölçütleri.

Definitions of urban, Rural Settlements, Urbanization and approaches to the land use planning procedures, Development of modern urban planning, Industrialization and impacts on urbanization, Urbanization in the post-rural era, Nature and settlement interactions, Nature and urban-rural settlements, Settlements and sustainability, Introduction to urban land use planning procedure, Regional surveys, Regional land use planning, Metropolitan and urban land use planning, Modern urban places, Surveys and analysis of urban planning, Characteristics of land uses in urban centers, Residental land use and planning approaches, Recreational land use and planning approaches, Planning principles of work places and transportation hierarchy in urban areas, Zoning and land use control measures.