Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 205E İstatistik
Statistics
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 3 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Veri toplamanın önemi konusunda farkındalık yaratmak Veriye dayalı karar verme konusundaki bilgiyi arttırmak, Olasılığa temel bir giriş yapmak Araştırma ve tasarım için istatistiksel araçlarla ilgili temel bilgileri vermek Veri analiz ve değerlendirme temellerini atmak

Raise awareness about the importance of data gathering Increase the knowledge about data based decision making, Provide a basic introduction on probability Provide a basic understanding of statistical tools for research and design Teach the basics of data analysis and evaluation