Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 119E Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş ve Etik
Intro. to Urban and Regional Plann. and Ethic
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2 1.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Şehir ve bölge planlamasında kavramsal açıklamalar. Çevre, insan yerleşmeleri ve şehir planlama kavramları, insan yerleşmeleri hakkında temel bilgilenme; köy, şehir, metropolis, megalopolis, yeni şehirler ve şehirsel fonksiyonlar. Şehir planlama ve takım çalışması tanımlamaları. Genel bir sistem olarak planlamanın kavramsal açıklamaları, şehir planlama süreci ve aşamaları. Etik kavramı. Etiğin temel ilkeleri. Şehir planlama ve mesleki etik. Sürdürülebilir şehirsel gelişme.

The conceptual basis of urban and regional planning. Concepts of environment, human settlements, and town planning; basic information about human settlements presented in the order of village, town, metropolis, megalopolis, new town and urban functions. Definition of urban planning and team work concept. Conceptual explanation of planning as a general system, urban planning process and its phases. Concept of ethics. Essential principles of ethics. Urban planning and Professional Ethics. Sustainable urban development.