Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 105E DİĞER DÜNYALAR: Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyatta Toplum ve Mekan
Other Worlds: Society and Society and Space in Sience Fiction and Fatnastic Literature
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bilimkurgu ve fantastik edebiyatın başlıca eserleri, İnsan toplulukları ve yerleşmelerinin dinamiklerinin farklı mekânsal, toplumsal ve teknolojik bağlamlarda yeri, mevcut bağlamı dışında, kuramsal düzeyde insanlık durumu, Belirli tematik alanlar çerçevesinde insan topluluklarının ve yerleşmelerinin yapısı ve düzeni, tarihsel ve güncel durumları ile alternatif gelecek senaryoları çerçevesindeki dönüşümü.

Elaboration of major works of science fiction and fantastic literature. Evaluating the works with respect to the dynamics of society and human settlements in different spatial, social and technological contexts. Discussing theoretically the human condition by alienating it from the given context. Elaborating the transformation of human settlements and the society in general, including different future scenarios.