Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
SBP 103E Sürdürülebilirlikte Mesleklerin Rolü
Role of Professions in Sustainability
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Mekansal planlama bağlamında sürdürülebilirlik kavramın, Küresel şehirleşme dinamikleri (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme), şehirleşmenin nedenleri, şehir ölçeğinde sürdürülebilirlik ve `Yeşil Şehirciliğin? rolü. Peyzaj karakteristikleri ve sürdürülebilirlikle ilişkisi. Sürdürülebilirliğe entegrasyonda mekansal planlama araçlarının etkinleştirilmesi. Çevre uyumlu mimari odaklı tasarım anlayışları ve teknolojilerinin araştırılması ışığında bina sistemlerinin ve mekan yaklaşımları. Mimarlık pratiğinin kompleks sosyal ve politik bağlamında doğa ve çevre uyumlu bina tasarım sistemlerinin ve bunlara bağlı kültürel dinamikleri. Üretim-tüketim-geri dönüşüm döngüleri; ekoloji ve derin ekoloji kavramları; tasarım ve planlama hedefinin doğal ve kültürel/yerel kaynaklarla entegrasyonu, açık uçlu tasarım. İç mekan ölçeğinde sürdürülebilirlik ve ekoloji kavramları, sürdürülebilir tasarım ve değerlendirme; geri dönüşüm ve yeniden kullanım. Sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik bağlamında endüstriyel tasarımın rolü ve kullanılabilirliği.

Sustainability in the context of spatial planning. Global urbanization dynamics (urbanization in developing countries and developed countries), reasons of urbanization, sustainability at the urban scale and the role of Green Urbanism. Landscape characteristics and their relations with sustainable development. Improving the efficiency of spatial planning tools for the integration of sustainability. Comprehensive understanding of building systems including investigation of integrated design approaches and technologies that are required to construct environmentally responsive architecture. Investigation of cultural drivers requiring natural and environmental conscious building systems to be developed within the complex social and political context of architectural (design) practice. Production-consumption-recycle dynamics, ecology and deep ecology concepts, integration of design and planning objectives with natural and cultural values, open-ended design. Concepts of sustainability and ecology, sustainable design and assessment in the scale of interior space, recycle and reuse. The role and use of industrial design for social innovation and sustainability.