Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
RUS 201 Rusça III
Russian III
Rusca (Russian) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
A2 düzeyindeki bu derste, öğrenciler görüşlerini açıklamak ve savunmak için daha zengin bir kelime dağarcığı edinirler. Öğrenciler soyut konular hakkında konuşmayı ve deneyimlerinden örnekler vermeyi öğreneceklerdir. Bu ders kültür, moda, haberler, meslekler ve eğitim konularını kapsamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler, sıfat-fiiller(ortaçlar) gibi çeşitli karmaşık dil bilgisi yapılarını kullanabilecek, medyayı ve edebi metinleri, orijinal dilinden başka bir dile uyarlanmamış Rus kaynaklarından takip edebileceklerdir. Bu ders A2'den C1 düzeyine kadar öğrencileri kabul eder ve her düzeydeki öğrencinin becerilerini geliştirmesine ve birbirlerinin yeteneklerinden faydalanmasına izin verecek şekilde yapılandırılır.

In this A2 level course students learn more descriptive vocabulary in order to explain and defend their point of view. Students will learn to talk about abstract topics and to give examples from their experience. Topics include culture, fashion, news, jobs and education. By the end of the course, students will be able to make use of a variety of complex grammatical structures such as various participles and to understand media and literary texts from unadapted Russian sources. This course accepts students from A2 to C1 levels and is structured in such a way so as to allow students of all levels to sharpen their skills and benefit from each other's abilities.