Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
RUS 101 Rusça I
Russian I
Rusca (Russian) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
A1 düzeyindeki bu derste öncelikle Rusya ve Rusça ile ilgili genel bilgiler verilir. Günümüz Rusçasında kullanılan yazı sistemlerinden standart "Kiril" alfabesi ve el yazısı öğretilir ve öğrencilerin sık kullanılan kelimeler ve kendi isimlerini kullanarak yazmaları beklenir. Dersin sonunda öğrencilerin Rusça olarak kendilerinden ve ailelerinden bahsedebilmeleri, yaşadıkları evi tarif edebilmeleri ve yiyecek siparişi verebilmeleri hedeflenir. En önemlisi, öğrenciler etkili bir iletişim için sorular sorabilir, bir konuşmayı sürdürebilecek ve Rusça dilini aktif olarak kullanabileceklerdir.

This A1 level course starts with a general information exchange on Russia and the Russian language. The standart print and cursive versions of the Cryllic alphabet are taught. Students are expected to be able to write their full names and the most frequently used words as well as construct sentences using both of these alphabets. At the end of the course, the students are expected to be able to talk about themselves and their family members, describe their homes and order food in Russian. Most importantly, students will be able to ask questions, sustain a conversation and actively use the Russian language for communication.