Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
MUK 204 Mukavemet II
Strength of Materials II
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) MUK 203 MIN DD
veya/or MUK 203E MIN DD
veya/or MUK 201 MIN DD
veya/or MUK 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.