Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
MAT 495 Temel Cebirsel Topoloji
Basic Algebraic Topology
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (MAT 322 MIN DD
veya/or MAT 322E MIN DD)

ve/and (MAT 355 MIN DD
veya/or MAT 355E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Homotopi. Temel grup. Çemberin temel grubu. Serbest gruplar ve van Kampen Teoremi. Simpleks kompleksleri ve homotopileri. Zincir kompleksin homolojisi. Homoloji aksiyomları. Simplisiyel ve tekil homolojiler. Dold-Kan denkliği.

Homotopy. Fundamental group. Fundamental group of the circle. Free groups and Van Kampen?s Theorem. Simplicial sets and simplicial homotopy. Homology of a chain complex. Axioms for Homology. Simplicial and Singular Homology. Dold-Kan equivalence.