Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
MAT 261 Lineer Cebir
Linear Algebra
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Matrisler ve Denklem Sistemleri, Determinantlar, Vektör Uzayları, Lineer Dönüşümler, Özdeğerler ve Özvektörler, Dikeylik.

Matrices and Systems of Equations, Determinants, Vector Spaces, Linear Transformations, Eigenvalues and Eigenvectors, Orthogonality.