Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
MAT 210 Mühendislik Matematiği
Engineering Mathematics
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
4 5.5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) MAT 102 MIN DD
veya/or MAT 102E MIN DD
veya/or MAT 104 MIN DD
veya/or MAT 104E MIN DD
veya/or MAT 287 MIN DD
veya/or MAT 287E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri ,Vektör uzayları ,Özdeğerler ve Özvektörler,Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri

Matrices and System of Equations, Systems of Linear Equations, Vector Spaces, Eigenvalues and Eigenvectors, First Order Differential Equations, , Higher Order Linear Equations,The Laplace Transform, Systems of First Order Linear Differential Equations