Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
MAT 104E Matematik II
Mathematics II
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
4 6.5 3 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) MAT 103 MIN DD
veya/or MAT 103E MIN DD
veya/or MAT 101 MIN DD
veya/or MAT 101E MIN DD
veya/or MAT 112 MIN DD
veya/or MAT 112E MIN DD
veya/or MAT 187 MIN DD
veya/or MAT 187E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Sonsuz Diziler ve Seriler, Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve Kısmi türevler, Çok Katlı İntegraller

Infinite Sequences and Series, Polar Coordinates, Vectors in Space,Vector-Valued Functions, Multivarible Functions and Partial Derivatives , Multiple Integrals