Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 208 İleri Organik Kimya
Advance Organic Chemistry
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) KIM 104 MIN DD
veya/or KIM 104E MIN DD
veya/or KIM 205 MIN DD
veya/or KIM 205E MIN DD
veya/or KIM 231 MIN DD
veya/or KIM 231E MIN DD
veya/or KIM 303 MIN DD
veya/or KIM 303E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Fonksiyonlu Aromatik Bileşikler, Karbonhidratlar, Selüloz ve Türevleri, Organik Bileşiklerin Yapı Tayininde Spektroskopik Yöntemler, Endüstriyel Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Maddeler, Polimerler, Polimerizasyon Yöntemleri, Endüstiyel Polimerler, Endüstriyel Polimerlerin Sentezi ve Uygulamaları, Boyar Maddeler, Yüzey Aktif Maddeler.

Functional Aromatic Compounds, Carbohydrates, Cellulose and derivatives, Spectroscopic Methodes for Identification of organic structures, Compounds for using industrial additives , polymers, polymerization methods, industrial polymers, synthesis of industrial polymers and application, Dyes chemicals and surfactants.