Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 204 Genel Kimya II
General Chemistry II
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) KIM 101 MIN DD
veya/or KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar ? I, Asitler ve Bazlar ? II, Çözünürlük ve Kompleks-İyon Dengeleri, İstemli Değişme- Entropi ve Serbest Enerji Elektrokimya, Baş Grup Elementleri I ? Metaller, Baş Grup Elementleri II ? Ametaller Geçiş Elementleri, Kompleks İyonlar ve Koordinasyon Kimyası, Çekirdek Kimyası Organik Kimya, Canlıların Kimyası

Chemical kinetics, Chemical Equilibrium, Acid and Bases I, Acid and Bases II, Solubility and Complex-Ion Equilibria, Spontaneous Change- Entropy and Free Energy, Electrochemistry, Main-Group Elements I ? Metals, Main-Group Elements II ? Ametals, The Transition Elements, Complex Ions And Coordination Compounds, Nuclear Chemistry, Organic Chemistry, Chemistry of Living State