Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 203E Analitik Kimya
Analytical Chemistry
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) KIM 101 MIN DD
veya/or KIM 101E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Analitik kimyada temel kavram ve kanunlar, kantitatif analizde hata hesapları, çözünürlük çarpımı ve çözünürlüğe tesir eden faktörler, asitler , bazlar ve pH, tuz çözeltileri ve pH, tampon çözeltiler, gravimetrik analizin temel ilkeleri, volumetrik analizin temel ilkeler, asit-baz titrasyonları, redoks titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar, çöktürme titrasyonları

Basic principles of analytical chemistry and some fundamental concepts, interpretation analytical data ,solubity and factors effect to solubility, acids, bases and pH, salt solutions and pH, buffer solutions, principles of gravimetric analysis and methods, volumetric analysis, acid base titration and application, redoxs titrations, ,complexometric titrations, precipitation titrations