Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 101EL Genel Kimya I Laboratuvarı
General Chemistry I Laboratory
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1 1.5 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Laboratuvar güvenliği kuralları, temel kimyasal kavramlar (kimyasal bileşikler, çözeltiler, stokiyometri, ayırma teknikleri), kimya laboratuvarında uygulamalar (KCl'nin Kantitatif Olarak Hazırlanması, Hidratlar, Çamaşır suyunda Sodyum Hipoklorit Düzeylerinin Belirlenmesi, VSEPR Teorisi, Sabun Sentezi, Su Sertliği Tayini ve Giderilmesi, Sirkede Asetik Asit Tayini, Termokimya: Reaksiyon Isısının Tayini)

Laboratory safety rules, basic chemical concepts (chemical compounds, solutions, stoichiometry, separation techniques), applications in chemistry laboratory (Quantitative Preparation of KCl, Hydrates, Determination of Sodium Hypochlorite Levels in Bleach, VSEPR Theory, Synthesis of Soap, Determination and Removal of Hardness of Water, Determination of Acetic Acid in Vinegar, Thermochemistry: Determination of the Heat of Reaction)