Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
KIM 101E Genel Kimya I
General Chemistry I
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Madde: Özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve Atom kuramı, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş, Gazlar, Termokimya, Kimyasal Bağlar (Temel kavramlar ve Bağ Kuramları), Moleküller arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri, Kimyasal Denge ve Prensipleri, Asitler ve Bazlar, İstemli Değişme: Entropi ve Gibbs Enerji.

Matter: Its properties and Measurements, Atoms and the Atomic Theory, Electrons in Atoms, Periodic Table and Some Atomic Properties, Chemical Compounds, Chemical Reactions, Introduction to Reactions in Aqueous Solutions, Gases, Thermochemistry, Chemical Bonding (Basic concepts, Valance bond and Molecular Orbital Theories), Intermolecular Forces in Liquids and Solids, Solutions and Their Physical Properties, Principles of Chemical Equilibrium, Acids and Bases, Spontaneous Change: Entropy and Gibbs Energy.