Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ITA 202 İtalyanca IV
İtalian IV
İtalyanca (Italian) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Orta seviyede Italyanca dilbilgisi ve kelime bilgisini öğretme ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri (CECR) çerçevesinde düzenlenen CILS sınavlarının A2 düzeyine tamamlayıcı hazırlık çalışmalarının ikinci düzeyini içerir. Öğrenciler, 1. Gelecek hakkında daha karmaşık bir şekilde konuşabilecektir, 2. Adet ve zamir zamirlerini kullanabilecektir, 5. iyilik ya da şeyler istemek için öğreneceksiniz. Taşımacılık hakkında bilgi ver ve sor, 6. nesneleri ve durumları karşılaştırmayı öğrenecek, 5. Geçmişte olanları ve insanları tanımlamayı öğrenecek, 6. hipotez ve koşulları ifade etmeyi öğrenecek, 8. A2 CILS sınavını geçmeye hazır olacak.

Pre-Intermediate level Italian grammar and vocabulary, and preparations for A2 level of cils exams in line with Common European Framework of Reference. The students, 1. will be able to speak about future in a more complex way, 2. will be able to use pronouns of quantity and time, 3. will learn to ask for favours or for things. Give and ask information about transports, 4. will learn to compare objects and situations, 5. will learn to describe things and people in the past, 6. will learn to express hypothesis and conditions, 7. will be ready to pass the A2 CILS exam.