Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ITA 201 İtalyanca III
Italian III
İtalyanca (Italian) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Orta seviyede Italyanca dilbilgisi ve kelime bilgisini öğretme ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde düzenlenen CILS sınavlarının A2 düzeyine hazırlık çalışmalarını içerir. KONULAR 1) Geçmişteki gerçeklerden bahsetmek, geçmişin farklı ipuçlarını ayırt etmek için daha fazla ayrıntıya sahip olmak; 2) İnsanları tanımlayın (fiziksel görünüş ve karakter); 3) edat kullan ve basit bağımlı cümleler kur; 4) Genel bir etkinlik, geleneksel bir festival hakkında konuşmak; 5) Hava durumu hakkında konuşun ve eylem veya olayların sıklığını tanımlayın. 6) Fikirlerini ve anlaşmayı veya anlaşmazlığı basit bir şekilde ifade eder.

-Intermediate level Italian grammar and vocabulary, and preparations for A2 level of CILS exams in line with Common European Framework of Reference. The students will learn to: 1) Speak about facts in the past with more detail making a distinguish betweeen different tipes of past; 2) Describe people (physical appearance and character); 3) Use preposition and build simple subordinate sentences; 4) Talk about a general event, a traditional festival; 5) Talk about the weather and describe the frequency of actions or events. 6) Express their opinion and agreement or disagreement in a simple way.