Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ING 103SC Bilim İletişimi: Mühendisler için Teori ve Uygulama
Science Communication: Theory and Practice for Engineers
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Önşartı için tıklayınız.
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bilim iletişimi, bilim iletişim modelleri (profesyonel bilim iletişimi, popüler bilim iletişimi vb.), bilim iletişim eğilimleri, bilimle ilgili yazma, konuşma, sunum yapma

Science communication, science communication models (professional science communication, popular science communication etc.), science communication trends, writing about science, talking about science, making presentation on a scientific topic